Adam Dudkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „ELNET”