Andrzej Cisiuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GeCon” S.C.