Bartłomiej Dąbrowski, Krystian Śliz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SIGMA – USŁUGI TELEINFORMATYCZNE S.C.