Jarosław Kowalski, Tomasz Janaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KOMPUTERSAT S.C.