Jarosław Ufel, Jakub Skowroński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Internet Business System”