Jerzy Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sieć Komputerowa „Olimplan” Jerzy Wójcik